Monthly Archives: Tháng Năm 2020

TIỂU KHÔNG TỰ CHỦ

TIỂU KHÔNG TỰ CHỦ Tiểu Tiện Thất Cầm- Niệu Thất Cầm Khái quát Tiểu không tự chủ là trạng thái đi tiểu nhiều lần, muốn là phải đi tiểu ngay, cũng có khi nước tiểu ra mà không biết. Ban đêm trong khi đi ngủ mà nước tiểu tự ra, gọi là Niệu sàng. Ban […]

ĐÁI DẦM

ĐÁI DẦM (Dạ Niệu) Khái quát Đái dầm là trạng thái ban đêm ngủ tiểu không tự chủ, thường gặp ở trẻ nhỏ. Về phương diện sinh lý, trẻ nhỏ có thể kiểm soát sự tiểu tiện vào những thời kỳ từ 17 tháng trở đi. Nước tiểu do nội thận bài tiết ra, chảy […]