Monthly Archives: Tháng Tư 2021

PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TIỀN LIỆT TUYẾN

PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TIỀN LIỆT TUYẾN 1.1. ĐẠI CƯƠNG 1.1.1. Y học hiện đại a. Khái niệm – Tuyến tiền liệt là tuyến ngoại tiết nằm ở ngã ba bộ máy sinh dục, dưới cổ bàng quang, trên cân đáy chậu, sau xương mu, trước trực tràng và bao quanh niệu đạo. – Phì […]