Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Ý NGHĨA TỨ NGHỊCH TÁN GIA VỊ

Ý NGHĨA TỨ NGHỊCH TÁN GIA VỊ (QUẢN ĐẠO VÀ KINH LẠC HUYẾT MẠCH) <Hoàng đế Nội kinh > viết: “Kinh mạch giả, nội thuộc vu tạng phủ, ngoại  thuốc vu chi tiết”. Lại viết: “ Kinh mạch giả, khả dĩ hành huyết khí nhi vinh âm dương nhuận cân cốt, tắc quan tiết giả”. […]

BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP

BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP Bài tâm đắc hoá #Đàm_ẩm thành #tân_dịch. Thấp tụ thành thuỷ, tích thuỷ thành ẩm, ẩm ngưng thành đàm. Để phân biệt đàm, ẩm, thuỷ, thấp là chất dính đặc là đàm, chất trong loãng là ẩm, chất rất trong là thuỷ, trạng thái […]