Tag Archives: lop-toan-nang

Đông y Vũ Gia Đường tuyển sinh khóa học toàn năng

Đông y Vũ Gia Đường tuyển sinh khóa học toàn năng : TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG Y HỌC PHÒNG KHÁM VŨ GIA ĐƯỜNG ( LỚP TRUYỀN NGHỀ) Qua quá trình 7 năm nghiên cứu về đào tạo cho sinh viên y khoa và ngoài ngành chúng tôi thấy sự hiệu quả đào tạo […]