Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

THANH LỌC CƠ THỂ HỆ THỐNG TIÊU HÓA- LẤY RA SẠN SỎI GAN MẬT

THANH LỌC CƠ THỂ HỆ THỐNG TIÊU HÓA- LẤY RA SẠN SỎI GAN MẬT Áp dụng các phương pháp thanh lọc cơ thể của bác sĩ F.Batmangheliduj, Donald, Richard Schuldze… để có thể tự áp dụng phương pháp thanh lọc các độc tối trong cơ thể như sau: Gồm hai giai đoạn: Thanh lọc các […]