HUYỆT XUNG MÔN

HUYỆT XUNG MÔN
( Huyệt Hợp của kinh Thái âm với Quyết âm ở chân)
Vị trí: – Ở dưới huyệt Đại hoành 5 tấc cách mạch Nhâm 3,5 tấc (Giáp ất)
– Sờ tìm động mạch đùi ở bẹn, lấy huyệt ở sát phía dưới nếp bẹn và ở ngay ngoài động mạch.
Giải phẫu: Dưới da là bờ ngoài bó mạch thần kinh đùi, khe giữa cơ chậu và cơ lược, cơ bịt ngoài, cơ sinh đôi dưới. Thần kinh vận động cơ là các ngành ngang của đám rối thắt lưng, nhánh của dây thần kinh cơ da, các nhánh thần kinh bịt. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau bụng dưới, thoát vị bẹn, bí tiểu tiện.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,7 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Tránh châm vào động mạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *