HUYỆT THẦN MÔN

( Du, Nguyên, Bản huyệt)
– Thần là tâm thần, môn là cửu như vậy ý nghĩa thông suốt tâm thần
– Vị trí: chỗ lõm trên nếp gấp ngang 2, bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.
– Chủ trị: an thần bình nhịp tim, suy nhược thần kinh, đái dầm, hồi hộp hay quên, mất ngủ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.