CƯƠNG TÀM

CƯƠNG TÀM

– Bộ phận dùng: cả con tằm Bombyx Mori Linnaeus bị bệnh chết do trùng
Batrytis Bassiana Bals gây ra; thuộc họ tằm vôi.
– Tính vị quy kinh: bình, mặn, cay; quy kinh can, kinh phế.
– Tác dụng: tức phong chỉ kinh, khứ phong chỉ thống, hóa đàm tán kết.
– Chỉ định:
+ Điều trị chứng trẻ em đàm nhiệt gây co giật cấp thì thường dùng với toàn
yết, ngưu hoàng, đởm nam tinh (như bài Thiên kim tán).
+ Điều trị trẻ em tỳ hư gây đại tiện lỏng nát, sống phân thì thường dùng với
đảng sâm, bạch truật, thiên ma (như bài Tỉnh tỳ tán).

+ Điều trị chứng phá thương phong thì thường dùng với toàn yết, ngô công,
câu đằng (như bài Nhiếp phong tán).
+ Điều trị chứng trúng phong kinh lạc gây méo miệng, mắt nhắm không kín
thì thường dùng với toàn yết, bạch phụ tử (như bài Khiên chính tán).
+ Điều trị chứng phong nhiệt gây đau đầu, mắt đỏ sưng đau thì thường dùng
với tang diệp, mộc tặc, kinh giới (như bài Bạch cương tàm tán).
+ Điều trị chứng phong nhiệt thượng công gây họng sưng đau thì thường
dùng với cát cánh, kinh giới, cam thảo (như bài Lục vị thang).
+ Điều trị phong chẩn thì có thể dùng cương tàm tán bột uống, hoặc dùng
với thuyền thoái, bạc hà.
+ Điều trị chứng đàm hạch, loa lịch thì thường dùng với bối mẫu, hạ khô
thảo, liên kiều.
– Liều dùng: 3 – 10g/ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *