HUYỆT ẨN BẠCH

HUYỆT ẨN BẠCH
(Huyệt Tỉnh thuộc Mộc)
Vị trí:- Ở mé trong ngón cái, cách góc móng chân bằng lá hẹ (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở góc trong gốc móng chân ngón cái độ 0,2 tấc, trên đường tiếp giáp da gan chân với da mu chân, của bờ trong ngón chân cái.
Giải phẫu: Dưới dalà xương đốt 2 ngón chân cái. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: chân lạnh.
– Theo kinh: liệt chân do di chứng trúng phong, đầy bụng.
– Toàn thân: không muốn ăn, nôn, ỉa chảy, băng lậu, điên cuồng, mạn kinh phong.
Cách châm cứu: Châm 0,1-0,2 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Kết hợp với Huyết hải, Khí hải, Tam âm giao chữa kinh nguyệt quá nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.