HUYỆT ẨN BẠCH

HUYỆT ẨN BẠCH
(Huyệt Tỉnh thuộc Mộc)
Vị trí:- Ở mé trong ngón cái, cách góc móng chân bằng lá hẹ (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở góc trong gốc móng chân ngón cái độ 0,2 tấc, trên đường tiếp giáp da gan chân với da mu chân, của bờ trong ngón chân cái.
Giải phẫu: Dưới dalà xương đốt 2 ngón chân cái. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: chân lạnh.
– Theo kinh: liệt chân do di chứng trúng phong, đầy bụng.
– Toàn thân: không muốn ăn, nôn, ỉa chảy, băng lậu, điên cuồng, mạn kinh phong.
Cách châm cứu: Châm 0,1-0,2 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Kết hợp với Huyết hải, Khí hải, Tam âm giao chữa kinh nguyệt quá nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *