HUYỆT BẢN THẦN

HUYỆT BẢN THẦN
( Hội của kinh Thiếu dương ở chân và mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở vào trong chân tóc 4 phân phía ngoài huyệt Khúc sai 1,5 tấc (Đồng nhân)
– Lấy ở ngang huyệt Thần đình và ở ngoài huyệt Thần đình 3 tấc, ở trong huyệt Đầu duy 1,5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là chỗ cơ trán dính vào cân sọ, xương trán. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt. Da vùng huyệt chi phối bởi thần kinh sọ não số V.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: Hoa mắt.
– Toàn thân: Điên, kinh phong.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da. Cứu 3-5 phút.
Chú ý: Khi cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *