HUYỆT BỈNH PHONG

HUYỆT BỈNH PHONG

  • Vi trí: từ huyệt Thiên tông lên khi giơ tay tạo thành hố lõm, hay từ huyệt Kiên tỉnh đó sau 1 thốn.
  • Tác dụng: nhức vai không nâng lên được, thần kinh vai, giải cơ lưng rất tốt trong điều trị co cơ lưng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *