HUYỆT BỘC THAM

HUYỆT BỘC THAM
(Huyệt Hội của kinh Thái dương ở chân với mạch Dương kiểu. Gốc của mạch Dương kiểu)
Vị trí: – Ở trong chỗ lõm dưới xương gót chân (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Xác định bờ trên mặt ngoài xương gót chân, huyệt ở sát bờ trên xương gót và thẳng huyệt Côn lôn xuống.
Giải phẫu: Dưới da là gân cơ mác bên dài và gân cơ mác bên ngắn ở phía trước, gân gót chân ở phía sau, bờ trên xương gót. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tíết đoạn thần kinh S1.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau gót chân.
– Theo kinh: Bại liệt chi dưới, chuột rút, đau lưng.
– Toàn thân: Điên.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, hướng kim vào mắt cá trong. Cứu 3-5 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *