HUYỆT CHU VINH

HUYỆT CHU VINH
Vị trí: – Ở chỗ lõm dưới huyệt Trung phủ 1,6 tấc, cách đường dọc giữa ngực 6 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở bờ trên xương sườn 4, phía ngoài mạch Nhâm 6 tấc, thườg ở đường nách trước.
Giải phẫu: Dưới da là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 3, vào trong là phổi. Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 3. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau tức ngực sườn, ho, đau dây thần kinh gian sườn.
Cách châm cứu: Châm 0,2-0,3 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Không châm sâu vì dễ gây tổn thương phổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *