HUYỆT ĐOÀI ĐOAN

HUYỆT ĐOÀI ĐOAN

1. Vị trí:
– Ở trên môi trên ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành )
– Lấy ở chỗ nhọn của môi trên, ngay dưới rãnh Nhân trung chỗ tiếp giáp giữa da và niêm mạc môi trên .
2. Giải phẫu:
– Dưới da và niêm mạc môi là bờ dưới của các cơ vòng môi trên.
– Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây sọ não số VII .
– Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V .
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: môi đau cứng, đau lợi răng .
– Toàn thân: Điên cuồng
Cách châm cứu: Châm thẳng sâu 0,2-0,3 tấc.
Chú ý: Châm đau nhiều tại chỗ. Không nên cứu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *