HUYỆT DƯƠNG CỐC

HUYỆT DƯƠNG CỐC

Huyệt  Kinh

 • Vị trí: trên mu cổ tay, chỗ lõm ở cạnh trụ trên lằn cổ tay.
 • Giải phẫuDưới da là khe giữa gân cơ trụ trước và gân cơ trụ sau, mỏm trâm xương trụ, khe giữa xương tháp và đầu dưới xương trụ.

  Thần kinh vận động cơ là các nhánh dây thần kinh quay và trụ.

  Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

 • Chủ trị

  Đau phía sau mặt trong cổ tay đau, tai ù, điếc, cổ gáy cứng, tâm thần phân liệt.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *