HUYỆT DƯƠNG QUANG

HUYỆT DƯƠNG QUANG

1. Vị trí:
– Ở dưới đốt xương sống thứ 16 ( Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng 4.
2. Giải phẩu: Dưới da là cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, chỗ bám cân khối cơ chung. Rãnh cột sống, cơ ngang – gai dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng,Ống sống. Thần kinh vận động cơ là các nhánh dây thần kinh sống. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau vùng thắt lưng.
– Toàn thân: kinh nguyệt không đều, khí hư, Di mộng tinh, đau dây thần kinh tọa.
Cách châm cứu: Kim chếch lên, luồn dưới mõm gai, hướng về khoảng gian đốt thắt lưng 4-5, sâu 0,3 – 1 tấc. Cứu 10-20 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *