HUYỆT HOẮC TRUNG

HUYỆT HOẮC TRUNG
Vị trí: – Ở giữa chỗ lõm dưới huyệt Du phủ 1,6 tấc, cách đường giữa ngực 2 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trong khoảng gian sườn 1. Từ huyệt Hoa cái ngang ra 2 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cơ ngực to, các cơ gian sườn 1, đỉnh phổi vào sâu hơn ở bên trái có động mạch chủ, tĩnh mạch, thần kinh nách và dây thần kinh gian sườn 1. Thần kinh vận động cơ là dây ngực to của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 1. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.
Tác dụng:
– Tại chỗ và toàn thân: Ho suyễn, đầy tức ngực sườn.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-7 phút.
Chú ý: Không châm sâu và không kích thích mạnh, vì có thể làm tổn thương phổi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *