HUYỆT HUYỀN KHU

HUYỆT HUYỀN KHU

1. Vị trí:
– Ở dưới đốt xương sống thứ 13 (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy chỗ lõm dưới đầu gai đốt sống thắt lưng 1.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là cân ngực- thắt lưng của cơ lưng to, chỗ bám của cơ răng bé sau dưới, cơ gian gai, cơ ngang gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
– Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh sống.
– Da vùng huyệt chi phối bới tiết đoạn thần kinh D 10.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: đau cứng cột sống vùng thắt lưng.
– Theo kinh: Đau lưng.
– Toàn thân: ăn không tiêu, ỉa chảy.
Cách châm cứu: Kim chếch lên trên, luồn dưới mỏm gai, hướng vào khoảng gian đốt sống thắt lưng 1-2, sâu 0,3 – 1 tấc. Cứu 10-40 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *