HUYỆT KIM MÔN

HUYỆT KIM MÔN
(Huyệt Khích. Hội của kinh Thái dương ở chân và mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở dưới mắt cá ngoài chân, sau huyệt Khâu khư trước huyệt Thân mạch (Gíap ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy chỗ lõm, dưới huyệt Thân mạch 0,5 tấc hơi chếch về phía trước sát bờ xương hộp.
Giải phẫu: Dưới da là cơ dạng ngón út, gân cơ mác bên dài, gân cơ mác bên ngắn, đầu sau xương bàn chân 5, xương hộp. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.
Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Đau sưng mắt cá ngoài, đau tê chi dưới.
– Toàn thân: Động kinh, trẻ em kinh phong, chuột rút.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 3-5 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *