HUYỆT  LẠC KHƯỚC

HUYỆT  LẠC KHƯỚC
Vị trí: – Sau huyệt Thông thiên 1,5 tấc (Giáp ất,Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở phía sau huyệt Thông thiên và ở ngoài mạch Đốc ngang ra 1,5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cân sọ và xương sọ. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: ù tai, mờ mắt.
– Toàn thân: Điên cuồng.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức, tê tại chỗ hoặc lan rộng ra xung quanh. Khi cần cứu không được gây bỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *