HUYỆT LƯƠNG MÔN

HUYỆT LƯƠNG MÔN
Vị trí: Ở dưới huyệt Thừa mãn 1 tấc (Giáp ất)
Lấy ở huyệt Trung quản ngang ra 2 tấc.
Giải phẫu: dưới da là cân cơ chéo to, cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, trong ổ bụng là dạ dày. Thần kinh vận động cơ là sáu dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D8.
Tác dụng: Tại chỗ: Đau dạ dày, đau vùng thượng vị, nôn mửa, kém ăn , ỉa chảy.
Cách châm cứu: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ. Khi chữa bệnh của dạ dày nên gây được cảm giác chạy sâu vào trong bụng.
Kết hợp với huyệt Trung quản và Túc tam lý để chữa đau vùng thượng vị.
Kết hợp với Trung quản, Nội quan, Lương khâu để chữa bệnh rối loạn cơ năng của thần kinh dạ dày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *