HUYỆT MỤC SONG

HUYỆT MỤC SONG
( Hội của kinh Thiếu dương ở chân với mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở phía sau huyệt Đầu lâm khấp 1,5 tấc (Đại thành, Tuần kinh)
– Lấy ở trên đường nối huyệt Lâm khấp với huyệt Phong trì (cùng chiều với mạch Đốc) ở sau huyệt Lâm khấp 1,5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cân sọ, đường khớp trán-đỉnh. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: Hoa mắt, đau mắt đỏ, sợ lạnh, tắc mũi.
– Toàn thân: Kinh phong.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da. Cứu 3-5 phút.
Chú ý: Khi cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *