HUYỆT NÃO HỘ

HUYỆT NÃO HỘ
( Hội của mạch Đốc và kinh Thái dương ở chân)
1. Vị trí:
– Ở trên xương chẩm, dưới huyệt Cường gian 1,5 tấc ( Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy chỗ lõm ngay dưới ụ chẩm ngoài.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là cân hộp sọ, chỗ bám của gân cơ thang và gân cơ rối to hay cơ bán gai. Mào chẩm ngoài của xương chẩm.
– Thần kinh vận động cơ do nhánh của dây thần kinh sọ não số XI và nhánh của dây cổ 2.
– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Đau cứng cổ gáy, váng đầu.
– Toàn thân: Điên cuồng , cận thị.
Cách châm cứu: Châm luồn kim dưới da sâu 0,2-0,5 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Tránh châm vào xương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *