HUYỆT PHỤC LƯU

HUYỆT PHỤC LƯU
( Huyệt Kinh thuộc Kim)
Vị trí:- Ở trên mắt cá trong chân 2 tấc ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở thẳng huyệt Thái khê lên 2 tấc trong khe của mặt trước gân gót chân và cơ gấp dài riêng ngón cái.
Giải phẫu: Dưới da là khe giữa bờ trên gót chân, mặt sau cơ gấp dài ngón chân cái, mặt sau đầu dưới xương chày. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Liệt cơ, teo cơ, lạnh cẳng chân.
– Theo kinh: Đái rắt, lưỡi khô, mồm khô.
– Toàn thân: Sôi bụng, phù thũng, ra mồ hôi trộm, cảm không có mồ hôi và mạch yếu nhỏ.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-10 phút
Kết hợp với Thận du, Túc tam lý, Ế phong chữa cổ chướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *