HUYỆT QUYỀN LIÊU

HUYỆT QUYỀN LIÊU

  • Vị trí: Thẳng đuôi mắt xuống vuông góc với đường mũi ra là huyệt.
  • Tác dụng: liệt mặt, co giật cơ mặt, mắt động không rứt hoặc hội chứng Ticc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *