HUYỆT QUYỀN LIÊU

HUYỆT QUYỀN LIÊU

  • Vị trí: Thẳng đuôi mắt xuống vuông góc với đường mũi ra là huyệt.
  • Tác dụng: liệt mặt, co giật cơ mặt, mắt động không rứt hoặc hội chứng Ticc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.