HUYỆT THỪA PHÙ

HUYỆT THỪA PHÙ
Vị trí: – Ở dưới mông, giữa nếp mông (Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trong chỗ lõm tạo nên bởi bờ dưới cơ mông to, bờ trong cơ hai đầu đùi bờ ngoài cơ bán gân, giữa nếp mông, thẳng ụ ngồi của xương chậu
Giải phẫu: Dưới da là bờ dưới cơ mông to, bờ trong cơ hai đầu đùi, bờ ngoài cơ bán gân, bờ ngoài cơ bán mạc, cơ khép lớn và cơ khép bé. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh hông và các nhánh của dây thần kinh bịt. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau vùng mông, đau dây thần kinh hông.
Cách châm cứu: Châm 0,7-1,5 tấc. Cứu 5-15 phút.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *