HUYỆT THỪA QUANG

HUYỆT THỪA QUANG
Vị trí: – Ở sau huyệt Ngũ xứ 1,5 tấc (Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở sau huyệt Ngũ xứ và mạch Đốc ngang ra 1,5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cân sọ và xương sọ. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.
Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Đau đầu, hoa mắt, ngạt mũi.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ hoặc lan rộng ra xung quanh.
Khi cần cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *