HUYỆT THƯỢNG QUAN

HUYỆT THƯỢNG QUAN
( Hội của kinh Thiếu dương ở tay, chân và kinh Dương minh ở tay)
Vị trí: – Ở mé trên đầu xương trước tai (Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở chỗ lõm ở bờ sau chân tóc mai, sát bờ trên mỏm tiếp xương thái dương thẳng xuống huyệt Hạ quan, phía trước huyệt Hòa liêu của kinh Tam tiêu.
Giải phẫu: Dưới da là cơ tai trước, cơ thái dương, xương thái dương chỗ bờ trên mỏm tiếp. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt, nhánh dây thần kinh sọ não số V. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.
Tác dụng:
-Tại chỗ: Đau đầu, ù tai, điếc tai, đau răng, liệt mặt.
Cách châm cứu: Châm 0,3 tấc. Cứu 3-5 phút.
Chú ý: Khi cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *