HUYỆT TRUNG ĐỘC

HUYỆT TRUNG ĐỘC
Vị trí: – Ở ngoài xương đùi, trên gối 5 tất, chỗ khe thịt lõm (Gíap ất, Đồng nhân, Đại thành)
– Lấy ở phía ngoài đùi, trong khe của cân đùi và cơ hai đầu đùi, trên khớp gối 5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là bờ sau cân đùi và cơ rộng ngoài , bờ trước cơ hai đầu đùi, cơ rộng giữa, xương đùi. Thần kinh vận động cơ là nhánh dây thần kinh mông trên, các nhánh dây thần kinh đùi và nhánh dây thần kinh hông. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.
Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Trúng phong, liệt nửa người, liệt chi dưới.
– Toàn thân: Ngứa nửa người.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,8 tấc. Cứu 5-10 phút.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *