HUYỆT TRUNG KHU

HUYỆT TRUNG KHU

1. Vị trí:
– Ở dưới đốt xương sống thứ 10 ( Kim giám)
– Lấy ở chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 10.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là gân cơ thang, cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, cơ gai dài của lưng, cơ ngang gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
– Thần kinh vận động cơ như huyệt Tích trung.
– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D8.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cột sống.
– Toàn thân: Đau dạ dày , mắt nhìn kém.
Cách châm cứu: Kim chếch lên trên, luồn dưới mỏm gai, hướng vào khoảng gian đốt sống lưng 10-11, sâu 0,3-1 tấc. Cứu 10-15 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *