HUYỆT  ỦY DƯƠNG

HUYỆT  ỦY DƯƠNG
(Huyệt Hợp dưới của Tam tiêu. Biệt lạc của kinh Thái dương ở chân)
Vị trí: – Ở dưới huyệt Thừa phù 16 tấc trước kinh Thái dương sau kinh Thiếu dương bờ ngoài của giữa kheo, giữa hai gân (Đại thành)
– Lấy ở đỉnh góc tạo nên bởi bờ trong cơ hai đầu đùi và bờ trong cơ sinh đôi ngoài, ngoài huyệt Ủy trung 1 tấc (hơi co gối để lấy huyệt)
Giải phẫu: Dưới da là góc giữa 2 gân cơ hai đầu đùi và cơ gan chân gầy, mặt sau lồi cầu ngoài xương đùi. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh hông và nhánh của dây hông kheo ngoài. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.
Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Chuột rút ở đùi và cẳng chân.
– Toàn thân: Đái rắt, đái đục.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,8 tấc. Cứu 5-10 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *