HUYỆT UYỂN DỊCH

HUYỆT UYỂN DỊCH
Vị trí: – Ở dưới nách 3 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trên đường nách giữa, trên bờ xương sườn 5.
Giải phẫu: Dưới da là bờ trước cơ lưng to, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 4, phổi. Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối thần kinh nách và dây thần kinh gian sườn 4.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau sườn, sưng dưới nách.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Không cứu.
Chú ý: Không châm sâu vì có thể làm tổn thương phổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *