HUYỆT XUNG DƯƠNG

HUYỆT XUNG DƯƠNG
( Huyệt Nguyên)
Vị trí: Ở đầu ngón chân lên 5 tấc, sau Hãm cốc 2 tấc, có động mạch đập (Đại thành). Sau Hãm cốc 3 tấc (Giáp ất).
Nối 2 huyệt Giải khê và huyệt Nội đình, lấy ở chỗ xương nổi cao nhất ở mu chân, sờ có động mạch đập trước huyệt Giải khê 1,5 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là bờ trong gân cơ duỗi ngón 2 của cơ duỗi chung các ngón chân, cơ duỗi ngắn ngón cái, sau khớp chêm – thuyền. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày trước. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Bàn chân sưng đau, liệt mềm.
– Theo kinh: Đau bụng, đau răng, liệt mặt.
– Toàn thân: Điên cuồng.
Cách châm cứu: Châm 0,2-0,3 tấc. Cứu 5- 10 phút.
Chú ý: Tránh châm vào động mạch mu chân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *