SƠN TỪ CÔ

SƠN TỪ CÔ (Pseudobulbus Cremmastrae Seu Pleiones) (L)
– Bộ phận dùng: là rễ phơi khô của cây sơn từ cô Pleione Bulbocodioides (Franch)
Rolfe; thuộc họ lan (Orchidaceae).
– Tính vị quy kinh: lạnh, cay, có độc; quy kinh can, kinh vị.
– Tác dụng: thanh nhiệt giải độc, tiêu ung tán kết.

– Liều dùng: 3-6g.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *