Category Archives: TRĨ

BỆNH TRĨ CÓ KHỎI KHÔNG

BỆNH TRĨ CÓ KHỎI KHÔNG Bệnh trĩ là một bệnh rất phổ biến hiện nay “Thập nhân cửu trĩ” tức là cứ 10 người thì có tới 9 người bị không phân biệt nam và nữ. Rất tế nhị với những bạn trẻ và người có tuổi, hiện nay xã hội phất triển ngay cả […]

Điều trị trĩ ngoại bằng đông y hay tây y?

Điều trị trĩ ngoại bằng đông y hay tây y? TRĨ NGOẠI   Bệnh trĩ là một căn bệnh rất phổ biến, người xưa có câu “ Thập nhân cửu trĩ” có nghĩa là mười người thì đến chín người bị trĩ. Nhưng do bệnh ở vùng khá tế nhị nên không phải ai cũng […]

Điều trị trĩ nội theo y học cổ truyền có hiệu quả?

Điều trị trĩ nội theo y học cổ truyền có hiệu quả? TRĨ NỘI      Trĩ là một căn bệnh vô cùng phổ biến, ai trong số chúng ta nếu không ăn uống, sinh hoạt điều độ cũng có thể có thời gian bị trĩ, người xưa có câu “ Thập nhân cửu trĩ” có […]

Điều trị bệnh trĩ bằng đông y Vũ Gia Đường

Điều trị bệnh trĩ bằng đông y Vũ Gia Đường: BỆNH TRĨ      Bệnh trĩ là một căn bệnh rất phổ biến, người xưa có câu “ Thập nhân cửu trĩ” có nghĩa là mười người thì đến chín người bị trĩ. Nhưng do vấn đề tế nhị nên không phải ai bị bệnh cũng […]