Category Archives: Lớp toàn năng (tổng hợp các lớp trên)

TUYỂN SINH LỚP MẠCH HỌC

TUYỂN SINH LỚP MẠCH HỌC (BẮT MẠCH CHẨN BỆNH) Như các bạn biết việc đọc và tự học mạch là việc rất khó đối với các bạn mới bước vào nghề Đông y cũng như các thầy thuốc hành nghề lâu năm. Do nhu cầu của nhiều học viên trên toàn quốc muốn thầy Linh […]

BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP

BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP Bài tâm đắc hoá #Đàm_ẩm thành #tân_dịch. Thấp tụ thành thuỷ, tích thuỷ thành ẩm, ẩm ngưng thành đàm. Để phân biệt đàm, ẩm, thuỷ, thấp là chất dính đặc là đàm, chất trong loãng là ẩm, chất rất trong là thuỷ, trạng thái […]

NHẬN KÈM RIÊNG XOA BÓP BẤM HUYỆT

NHẬN KÈM RIÊNG XOA BÓP BẤM HUYỆT Tuyển học viên lớp xoa bóp bấm huyệt chuyên sâu Lưu ý: lớp học chỉ 2-4 học viên có nhu cầu học nâng cao tay nghề và điều trị bệnh không dùng thuốc Khoá học điều trị chuyên sâu về thoái hoá và thoát vị đĩa đệm vùng […]

Đông y Vũ Gia Đường tuyển sinh khóa học toàn năng

Đông y Vũ Gia Đường tuyển sinh khóa học toàn năng : TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG Y HỌC PHÒNG KHÁM VŨ GIA ĐƯỜNG ( LỚP TRUYỀN NGHỀ) Qua quá trình 7 năm nghiên cứu về đào tạo cho sinh viên y khoa và ngoài ngành chúng tôi thấy sự hiệu quả đào tạo […]