BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP

BÀI THUỐC TAM TIÊU THANG CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VỀ ĐÀM THẤP
Bài tâm đắc hoá #Đàm_ẩm thành #tân_dịch.
Thấp tụ thành thuỷ, tích thuỷ thành ẩm, ẩm ngưng thành đàm. Để phân biệt đàm, ẩm, thuỷ, thấp là chất dính đặc là đàm, chất trong loãng là ẩm, chất rất trong là thuỷ, trạng thái mù mịt là thấp.
#TAM_TIÊU_THANG( thấp chứng)
1. Sài hồ : giải khí cơ biểu lý
2. Hoàng cầm: giải khí cơ biểu lý
3. Bán hạ: thăng giáng khí cơ trên dưới
4. Quế chi: thăng giáng khí cơ trên dưới
5. Đương quy: điều huyết
6. Bạch thược: điều huyết
7. Xuyên khung: điều huyết
8. Bạch linh: điều thuỷ thấp
9. Bạch truật: điều thuỷ thấp
10. Trạch tả: điều thuỷ thấp.
Gia thêm Đảng sâm
– Tam tiêu thang giúp khí, huyết, thượng trung hạ thuận hành cả cơ thể thông hành. Thang không phải là bổ huyết mà nó giúp khí huyết toàn thân của cơ thể lưu thông tự nhiên. Không có ứ trệ. Một khí khí cơ Tam tiêu thông sướng thì đàm ẩm sẽ được hoá rất nhanh thành tân dịch, cung cấp nhu cầu cho chu thân. ĐÂY MỚI LÀ CAO MINH CỦA BÀI NÀY
Chuyên trị chứng thấp nhiều, trở trệ khí cơ không thông sướng, cả ngày thấy đầu váng nặng nề, giống như bầu trời bị mây đen che phủ vậy.
– Bụng trướng.
– Rêu lưỡi nhiều nước mà hoạt.
– Mạch hoạt .
– Toàn thân không thấu suốt, mặt lúc nào cảm thấy bẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *