HƯƠNG NHU CÙNG PHÙ BÌNH

HƯƠNG NHU CÙNG PHÙ BÌNH
Công dụng khác nhau
#Hương_nhu#phù_bình đều là thuốc phát biểu, lợi tiểu, nhưng hương nhu cay, ôn,
phát tán được tà khí là âm thử – Phù bình cay, hàn sơ tán phong nhiệt – Hương nhu lợi thủy ở phổi, phát hãn để thông lên, hòa trung kiện tỳ, điều hòa tam tiêu để thông xướng cho nhiệt đi xuống, biểu lý phân tiêu để thông thủy đạo.
Ngoài ra hương nhu giải thử, Phù bình khu phong giải độc. Thâu suốt đến bệnh sởi thì lại khác.
Chủ trị khác nhau
1. Hương nhu trị các chứng về âm thử (bị cảm về mùa hè)
Phù bình trị phong nhiệt cảm mạo
Hương nhu là vị thuốc thường dùng chữa âm thử
Phù bình khó có khả năng chữa phong nhiệt cảm mạo
Hương nhu dùng vào bệnh thủy thũng hàn chứng
Phù bình dùng chữa thủy thũng nhiệt chứng
Có thuyết nói rằng: Hương nhu cay ôn thích ứng với bệnh thủy thũng hàn chứng,
hoặc thủy thũng kiêm có âm thử biểu chứng.
Phù bình tính cay, hàn, thích nghi dùng cho bệnh thủy thũng nhiệt chứng, hoặc
thủy thũng có kiêm phong nhiệt ở biểu chứng.
3. Hương nhu hòa trung hóa trọc [đục] thường dùng trị hoắc loạn thổ tả
Phù bình cay, hàn, khử phong tà, thanh nhiệt giải độc.
Thường dùng trong các bệnh nhiệt độc, phong chẩn (sởi) ẩn chẩn (bệnh sởi không
mọc) bệnh mụn nhọt không thấu được.
Đặc thù sử dụng khác nhau
Đặc thù sử dụng của hương nhu đã nói ở mục ma hoàng và hương như.
Đặc thù của Phù bình sử chứng đã nói ở mục ma hoàng cùng phù bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *