HUYỆT BỘ LANG

HUYỆT BỘ LANG
Vị trí: – Ở giữa chỗ lõm dưới huyệt Thần phong 1,6 tấc, cách đường giữa ngực 2 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trong khoảng gian sườn 5. Từ huyệt Trung đình ngang ra 2 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cơ ngực to, cơ thẳng to, các cơ gian sườn 5, cơ ngang ngực, mặt trên gan hay phổi bên phải, tim ở bên trái. Thần kinh vận động cơ là dây ngực to của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 5. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D5.
Tác dụng:
– Tại chỗ và toàn thân: Ho suyễn, đầy tức ngực, không muốn ăn.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-7 phút.
Chú ý: Không châm sâu và không kích thích mạnh, vì có thể làm tổn thương phổi hay tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *