HUYỆT THẦN PHONG

HUYỆT THẦN PHONG
Vị trí: – Ở giữa chỗ lõm dưới huyệt Linh khư 1,6 tấc, cách đường giữa ngực 2 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trong khoảng gian sườn 4. Từ huyệt Đản trung ngang ra 2 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cơ ngực to, các cơ gian sườn 4, cơ ngang ngực, phổi bên phải, tim ở bên trái. Thần kinh vận động cơ là dây ngực to của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 4. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3 hay D4.
Tác dụng:
– Tại chỗ và toàn thân: Ho suyễn, đầy tức ngực, không muốn ăn,đau vú.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Không châm sâu và không kích thích mạnh, vì có thể làm tổn thương phổi hay tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *