HUYỆT CHỈ THẬN

HUYỆT CHỈ THẬN

(Zhi Shen指腎穴) 11.15 Finger Kidney
(Nguồn http://www.tungs-acupuncture.com/指腎穴/)
1. Vị trí:
– Huyệt Chỉ thận 1: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân, xuống dưới 2,5 phân là huyệt.
– Huyệt Chỉ thận 2: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân là huyệt.
– Huyệt Chỉ thận 3: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân, lên trên 2,5 phân là huyệt.
2. Giải phẫu: Thần kinh mu ngón tay, liên hệ kinh Can, Thận và Tâm.
3. Lấy huyệt:
– Huyệt Chỉ thận 1: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân, xuống dưới 2,5 phân là huyệt.
– Huyệt Chỉ thận 2: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân là huyệt.
– Huyệt Chỉ thận 3: Lưng bàn tay, chính giữa đốt thứ nhất ngón áp út (vô danh)
ra ngoài (về phía ngón út) 3 phân, lên trên 2,5 phân là huyệt.
4. Quy kinh: Nhập hai kinh Tâm, Thận.
5. Tính huyệt: Điều Tâm khí, tư Thận âm.
6. Chủ trị: Hen do tim (tâm tạng tính khí suyễn), đau ngực (hung thống), thận
yếu (thận khuy), yếu tim (tâm tạng suy nhược), đau lưng (bối thống), khô miệng (khẩu
càn).
7. Cách châm: Châm thẳng 1-2 phân.
8. Cảm giác châm: Căng tức đau rát tại chỗ.
9. Thuyết minh:
– Huyệt Chỉ thận vào 2 kinh Tâm, Thận, vì vậy hiệu quả cho bệnh Tâm và Thận;
nhưng trị các bệnh tim kèm theo rối loạn chức năng thận như thận yếu hiệu quả tốt hơn.
– Tài liệu của thầy Đổng ra ngoài 2 phân là huyệt, tài liệu của thầy Hồ hiệu đính
là ra ngoài 3 phân.
– Khi châm cứu, nếu châm sát xương thì hiệu quả càng cao.
10. Phối huyệt:
– Trị đau lưng ngực (hung bối thống): nên châm 3 kim (3 huyệt Chỉ thận) cùng
lúc.
– Trị bệnh liệt tim (tâm tạng ma tý – 心臟麻痺: “Heart palsy”): Huyệt Chỉ thận
phối huyệt Thủ tâm linh đặc hiệu.
– Trị bệnh tim to (tâm tạng khuếch đại –心臟擴大: Cardiomegaly), tràn dịch
màng tim (tâm tạng tích thuỷ –
心臟積水: Pericardial effusion): Huyệt Chỉ thận phối
huyệt Địa tông thần hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *