HUYỆT CỰ LIÊU

HUYỆT CỰ LIÊU
( Hội của kinh Thiếu dương ở chân và mạch Dương kiểu)
Vị trí: – Ở dưới huyệt Chương môn 8,3 tấc, trong chỗ lõm phía trên mấu chuyển lớn (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Nối gai chậu trước-trên với điểm cao nhất của mấu chuyển lớn của xương đùi, huyệt ở điểm giữa đường này.
Giải phẫu: Dưới da là cơ mông nhỡ, cơ mông bé. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mông trên. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1 hay L2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau háng, đau thắt lưng lan vào bụng dưới.
– Theo kinh: Liệt chân, yếu chân, đau chân.
Cách châm cứu: Châm 0,5-1 tấc. Cứu 10-20 phút.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *