HUYỆT DUY ĐẠO

HUYỆT DUY ĐẠO
( Hội của kinh Thiếu dương ở chân và mạch Đới)
Vị trí: – Ở dưới huyệt Chương môn 5,8 tấc (Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở dưới và trước gai chậu trước trên, dưới và trước huyệt Ngũ khu 0,5 tấc, dưới huyệt Chương môn 5,3 tấc.
Giải phẫu: dưới da là bờ dưới các cơ chéo to của bụng, cơ chéo bé của bụng, cơ ngang bụng, mạc ngang, phúc mạc, đại tràng. Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.
Tác dụng:
– Tại chỗ và toàn thân: Đau thắt lưng và háng, đau bụng dưới, khí hư.
Cách châm cứu: Châm 0,5-1 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng, tức tại chỗ hoặc lan rộng tới chỗ đau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *