HUYỆT ĐỘC TỴ

HUYỆT ĐỘC TỴ
Vị trí: Ở chỗ lõm dưới xương bánh chè, trên xương ống chân, ngoài đường gân lớn ở đầu gối (Đại thành).
Lấy ở chỗ lõm dưới góc dưới – ngoài xương bánh chè và ở ngoài gân cơ tứ đầu đùi (hơi co gối cho rõ lõm)
Giải phẫu: Dưới da là khe giữa cơ tứ đầu đùi và gân cơ căng cân đùi, góc ngoài bờ dưới xương bánh chè và khe khớp gối. Thần kinh vận động cơ là các nhánh dây thần kinh đùi và nhánh dây thần kinh mông trên. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.
Tác dụng: Tại chỗ: Đau sưng khớp gối.
Cách châm cứu: Châm luồn kim dưới xương bánh chè, mũi kim hướng lên góc trên-trong của xương bánh chè, sâu 0,6 – 1 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Kết hợp với Lương khâu, Dương lăng tuyền để chữa viêm đau khớp gối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *