HUYỆT DƯƠNG GIAO

HUYỆT DƯƠNG GIAO
( Huyệt Khích của mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở trên mắt cá ngoài chân 7 tấc, chéo lên quãng khe thịt giữa 3 kinh dương (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở phía trên mắt cá ngoài chân 7 tấc, gần bờ sau xương mác trong khe cơ mác bên dài và cơ mác bên ngắn.
Giải phẫu: Dưới da là khe giữa cơ mác bên dài và cơ mác bên ngắn, xương mác. Thần kinh vận động cơ là nhánh thần kinh cơ-da. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
-Tại chỗ và theo kinh: Liệt chân, đau đầu gối, ngực sườn đầy tức, mồm đắng.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,8 tấc. Cứu 5-15 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *