HUYỆT NGOẠI KHÂU

HUYỆT NGOẠI KHÂU
( Huyệt Khích)
Vị trí: – Ở trên mắt cá ngoài chân 7 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trên mắt cá ngoài chân 7 tấc, sau bờ sau xương mác trong khe cơ mác bên dài và cơ dép.
Giải phẫu: Dưới da là khe giữa các cơ mác bên dài và cơ dép, xương mác. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tíết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cẳng chân.
– Theo kinh: Đau tức ngực, đau túi mật.
– Toàn thân: Điên.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,8 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng, tức tại chỗ hoặc chạy theo đường kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *