HUYỆT NGOẠI KHÂU

HUYỆT NGOẠI KHÂU
( Huyệt Khích)
Vị trí: – Ở trên mắt cá ngoài chân 7 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở trên mắt cá ngoài chân 7 tấc, sau bờ sau xương mác trong khe cơ mác bên dài và cơ dép.
Giải phẫu: Dưới da là khe giữa các cơ mác bên dài và cơ dép, xương mác. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tíết đoạn thần kinh L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cẳng chân.
– Theo kinh: Đau tức ngực, đau túi mật.
– Toàn thân: Điên.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,8 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng, tức tại chỗ hoặc chạy theo đường kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.