HUYỆT KINH MÔN

HUYỆT KINH MÔN
( Huyệt Mộ của Thận)
Vị trí: – Ở đầu xương sườn cụt 12 ( Đồng nhân, Đại thành)
– Lấy ở dưới đầu tự do của xương sườn cụt 12.
Giải phẫu: Dưới da là cơ chéo to của bụng, cơ ngang bụng, đầu cụt xương sườn 12, mạc ngang, phúc mạc, thận. Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D9.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau mạng mỡ, đau cạnh sườn.
– Toàn thân: Đầy bụng, ỉa chảy.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-15 phút.
Chú ý: Không châm sâu, vì có thể làm tổn thương thận nhất là khi hướng mũi kim vào phía trong.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *