HUYỆT NHẬT NGUYỆT

HUYỆT NHẬT NGUYỆT
( Huyệt Mộ của Đởm, Hội của kinh Thiếu dương với Thái âm ở chân và mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở dưới huyệt Kỳ môn 1,5 tấc (Giáp ất)
– Lấy ở trên đường thẳng qua núm vú, ở khoảng gian sườn 7, sát bờ trên xương sườn 8.
Giải phẫu: Dưới da là chỗ tiếp nối giữa phần thịt và phần cân của cơ chéo to của bụng, các cơ gian sườn 7, bên phải là gan, bên trái là lách hay dạ dày. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh gian sườn 7. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D7 hay D8.
Tác dụng:
– Tại chỗ hay toàn thân: Đau cạnh sườn, đau vùng gan mật, nôn.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,6 tấc. Cứu 5-15 phút.
Chú ý: Không châm sâu, có thể gây tổn thương gan hay lách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *