HUYỆT KỲ MÔN

HUYỆT KỲ MÔN
( Huyệt Mộ của Can, Hội của kinh Quyết âm ở chân với kinh Thái âm ở chân và mạch Âm duy)
Vị trí: – Ở thẳng đầu núm vú xuống 2 xương sườn, ngoài huyệt Bất dung 1,5 tấc (Đại thành)
– Lấy ở điểm gặp nhau của đường ngang qua huyệt Cự khuyết và đường thẳng qua đầu núm vú ( thường ở vào bờ trên sườn thứ 7)
Giải phẫu: Dưới da là cơ chéo to của bụng, các cơ gian sườn 6, gan ở bên phải và lách bên trái. Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh gian sườn 6. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D6.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau sườn ngực, đầy tức ngực.
– Theo kinh: Mờ mắt, hành kinh bị lạnh gây sốt cao.
– Toàn thân: Ợ và nôn nước chua, không ăn được.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,4 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Kết hợp với Cách du, Can du để chữa đau dây thần kinh gian sườn.
Châm sâu quá có thể làm tổn thương gan lách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *