HUYỆT LIÊM TUYỀN

HUYỆT LIÊM TUYỀN

( Hội của mạch Nhâm và Âm duy )

Vị trí: Ở dưới cằm, trên yết hầu, dưới cuống lưỡi ( Giáp ất, Loại kinh đồ dực)

  • Lấy ở chính giữa bờ trên sụn giáp trạng.

Tác dụng:

– Tại chỗ và theo kinh: Rụt lưỡi, cứng lưỡi, lưỡi mềm nhẽo khó thở, nuốt khó, chảy dãi.

– Toàn thân: Câm.

Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ, hoặc lan vŕo cuống lưỡi.

Không châm kim thẳng góc với da vì dễ chọc kim qua thanh quản gây ho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *